Certificate

Ce este Certificatul Energetic al unei clădiri?


Potrivit Legii nr. 372/2005, Certificatul energetic al unei clădiri, cunoscut şi sub denumirea de Certificat de Performanţă Energetică, este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a unui imobil.


Certificatul Energetic cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit clienţilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a unei clădiri.
Documentul include soluţii de îmbunătăţire a performanţei energetice, menite să micşoreze cheltuielile.


Performanţa energetică reprezintă energia consumată sau estimată pentru utilizarea normală a clădirii şi include încălzirea, pregătirea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Aceasta se stabileşte conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici, care se calculează în funcţie de mai mulţi factori:


  • izolaţia termică

  • caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor

  • proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori

  • expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate

  • sursele proprii de producere a energiei

  • climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie


Certificatul cuprinde recomandări privind soluţiile de reabilitare energetică propuse de auditorul energetic, aferente elementelor de construcţii şi instalaţiilor.
Pentru reabilitarea energetică a unei cladiri, se oferă soluţii de termoizolare a pereţilor, subsolului şi terasei sau podului.

De asemenea, se recomandă soluţii de înlocuire a tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal cu tâmplărie eficientă din punct de vedere energetic.
Pentru instalaţii, sunt propuse alternative pentru reducerea cheltuielilor, dar care să asigure confortul termic, calitatea iluminatului şi a aerului interior.De ce este nevoie de Certificatul Energetic?


Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European cu privire la performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre să stabilească un sistem de certificare energetică a imobilelor.


Pornind de la caracteristicile sistemului de construcţie şi a instalaţiilor aferente, Certificatul stabileşte indicative de performanţă energetică şi de mediu. Acestea oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător sau chiriaş informaţii privind consumul real de energie, însemnând costuri lunare de întreţinere şi cheltuieli necesare pentru a optimiza performanţa energetică a clădirii.Clasele de performanţă energetică în functie de care se clasifică clădirile şi notele acordate


În funcţie de energia consumată pentru încălzire, climatizare şi iluminat, clădirile se încadrează în 7 clase energetice, pornind de la A la G. Clasa A este caracterizată prin cel mai mic consum de energie, respectiv până la 125 de kWh/mp/an. Clasa G corespunde celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an.


Notarea clădirilor se face de la 1 la 100, fiind calculată în funcţie de un criteriu bine stabilit. Locuinţele cu eficienţă energetică bună vor primi note ridicate.Cine întocmeşte Certificatul Energetic şi cât timp este valabil?


Certificatul Energetic al clădirii este întocmit de către auditori energetici autorizaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.


Certificatul Energetic este valabil 10 ani de la emiterea sa.De când este obligatoriu Certificatul Energetic?


Începând de la 1 ianuarie 2011, proprietarii sunt obligaţi să deţină certificate energetice ale clădirilor şi să le pună la dispoziţia potenţialilor cumpărători sau chiriaşi. Dacă se încheie contracte de vânzare - cumpărare şi închiriere a locuinţelor sau se doreşte reabilitarea termică a imobilului, proprietarii vor fi nevoiţi să obţină Certificatul Energetic al clădirii.


Pentru construcţiile noi, prevederea legală este valabilă din anul 2007.


Certificatul Energetic se elaborează pentru următoarele clădiri noi sau existente, care se construiesc, sunt vândute sau închiriate:

  • locuinţe unifamiliale

  • blocuri de locuinţe

  • birouri

  • clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi, cămine, internate)

  • spitale, policlinici

  • hoteluri şi restaurante

  • săli de sport

  • clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci)

  • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (clădiri industriale cu regim normal de exploatare)


Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, certificatul trebuie realizat de către proprietar.


Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, documentul se elaborează de către investitorul sau proprietarul imobilului. Certificatul este inclus în documentaţia dosarului de recepţie, care se realizează la terminarea lucrărilor. Documentul se păstrează la cartea tehnică a construcţiei sau la proprietar până la terminarea constructiei.Cât durează realizarea unui Certificat Energetic?


Durata de elaborare a Certificatului Energetic depinde de tipul clădirii şi disponibilitatea datelor solicitate proprietarului.


În general, termenul de realizare a unui Certificat Energetic este de 1–2 zile pentru un apartament, 2-3 zile pentru o vilă normală şi aproximativ 1 săptămână pentru un bloc de apartamente. Pentru clădiri de tip birouri sau spaţii comerciale, durata de realizare poate fi mai mare, în funcţie de complexitatea acestora.