Prima casa

În cadrul programului Prima Casa, certificatul de performanţă energetică este obligatoriu, fiind necesară anexarea lui în copie conformă cu originalul la dosarul care se înaintează către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.


Locuinţele acceptate în program sunt cele care se încadrează într-una din clasele de eficienţă energetică A, B sau C.


În cadrul programului Prima Casă pot fi achiziţionate:


  1. Locuinţe finalizate, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite şi date în exploatare prin programele derulate de A.N.L.;

  2. Locuinţe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcţie, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.;

  3. Locuinţe noi, destinate achiziţionării după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.


De asemenea, prin programul Prima casă puteţi obţine un împrumut cu ajutorul căruia să vă construiţi propria locuinţă. Este vorba despre:


  1. Locuinţe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.;

  2. Locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, constituite de minimum 2 beneficiari. Condiţia obligatorie este ca cel puţin unul dintre ei să fie proprietarul terenului pe care se construieşte locuinţa colectivă.