Documentatie

Documente necesare pentru obţinerea Certificatului de Performanţă Energetică


Apartamente:

  • CI beneficiar

  • Act de proprietate

  • Planul de arhitectură al imobilului (planul/releveul din dosarul de cadastru)


Clădiri:

  • Proiectul de arhitectură – planuri, secţiuni, faţade (plan de situaţie cu indicarea orientării construcţiei;

  • Memoriu de arhitectură, din care să reiasă materialele şi finisajele folosite;

  • Memoriu de instalaţii electrice, sanitare, încălzire, ventilaţie, climatizare;Auditorul energetic va lua în considerare şi va nota următoarele informaţii tehnice:


 1. poziţionarea apartamentului în bloc (pe colţ, la parter, la ultimul etaj, pe partea de mijloc, lângă un gang, deasupra unui spaţiu comercial etc);
 2. numărul de camere şi tipul acestora (living, sufragerie, bucătărie, băi, dormitoare, holuri, debarale, balcoane, etc);
 3. anul de construcţie a blocului;
 4. adresă (stradă, sector, bloc, scară, etaj, număr de apartament);
 5. regimul de înălţime al clădirii (Subsol/Demisol+Parter+nr.etaje);
 6. orientare cardinală apartament (N, S, NE etc.);
 7. poze de faţade ale blocului, eventual terasă şi subsol (conducte);
 8. tip utilităţi (încălzire centralizată, apă caldă menajeră, iluminat, ventilaţie mecanică, climatizare centralizată);
 9. starea instalaţiilor din subsol, încălzirea casei scării, pereţi exteriori;
 10. modelul tâmplăriei din apartament (ferestre, uşi exterioare) şi dimensiuni;
 11. prezenţa contoarelor de apă caldă menajeră, starea ghenelor de ventilare din debarale, băi si bucătării;
 12. existenţa robineţilor termostatici sau a repartitoarelor de costuri;
 13. structura pereţilor exteriori (BCA, zidărie cărămidă, beton, beton + BCA, panouri tristrat etc), grosimea şi starea lor (tencuială căzută, igrasie, condens);
 14. tip lămpi de iluminat, putere şi număr;
 15. tip corpuri de încălzire (calorifere) şi vechimea lor;
 16. înălţime nivel;
 17. starea şi vechimea coloanelor de alimentare cu agent termic pentru încălzire;
 18. starea terasei;
 19. existenţa unui contor general de încălzire/apă caldă;