Home

Certificatul Energetic al unei clădiri


Potrivit Legii nr. 372/2005, Certificatul energetic al unei clădiri, cunoscut şi sub denumirea de Certificat de Performanţă Energetică, este un document tehnic cu caracter informativ, care atestă performanţa energetică a unui imobil.


Certificatul Energetic cuprinde valori de referinţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit clienţilor să compare şi să evalueze performanţa energetică a unei clădiri.
Documentul include soluţii de îmbunătăţire a performanţei energetice, menite să micşoreze cheltuielile.


Performanţa energetică reprezintă energia consumată sau estimată pentru utilizarea normală a clădirii şi include încălzirea, pregătirea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. Aceasta se stabileşte conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici, care se calculează în funcţie de mai mulţi factori:


  • izolaţia termică

  • caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor

  • proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori

  • expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate

  • sursele proprii de producere a energiei

  • climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie


Certificatul cuprinde recomandări privind soluţiile de reabilitare energetică propuse de auditorul energetic, aferente elementelor de construcţii şi instalaţiilor.
Pentru reabilitarea energetică a unei cladiri, se oferă soluţii de termoizolare a pereţilor, subsolului şi terasei sau podului.

De asemenea, se recomandă soluţii de înlocuire a tâmplăriei exterioare existente din lemn şi metal cu tâmplărie eficientă din punct de vedere energetic.
Pentru instalaţii, sunt propuse alternative pentru reducerea cheltuielilor, dar care să asigure confortul termic, calitatea iluminatului şi a aerului interior.