Legislatie


• Legea nr.159/2013 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

• Legea nr.372/2005 - privind performanţa energetică a clădirilor publicată în publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.1144 din 19.12.2005, intrată în vigoare în data de 1 ianuarie 2007.

• Ordinul nr. 691 din 10 august 2007 - pentru aprobarea normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 695, valabil începând cu data de 12 octombrie 2007.

• Ordonanţa de Urgenţă nr.18/2009 - privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

• Ordinul nr.157/2007- pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor:
  1. Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006 
  2. Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
  3. Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă  a clădirii” MC 001/3-2006


• Ordinul nr.1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementărilor tehnice legate de “Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 41 bis din 19 ianuarie 2010, ce cuprinde următoarele anexe:
  1. Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006 
  2. Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
  3. Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă  a clădirii” MC 001/3-2006
  4. Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor” MC 001/4-2009
  5. Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului” MC 001/5-2009


• Ordinul nr.1.217/2010 - al MDRL privind completarea anexei nr. 4 "Partea a IV-a Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor".

• Directiva (UE) 2018/844 - a Parlamentului European și a Consiliului European din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.

• Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcţii republicată în M.0. 765/2016(30.09.2016)

• Ordinul nr. 2641/2017 - privind modificarea şi completarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007.